تغییر زمان برگزاری همایش خانواده مقاوم
تغییر زمان برگزاری همایش خانواده مقاوم

 بر این اساس دکتر زهرا شریف دبیر اجرایی این همایش، تاریخ های مهم را اینگونه اعلام کرد:
 زمان برگزاری: ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
 مهلت ارسال چکیده: ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
 مهلت ارسال مقاله: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

photo_2024-01-21_07-15-47


یک شنبه 01 بهمن 1402 (3 ماه قبل )