ثبت نام داوران و کمیته علمی
ایمیل (نام کاربری) *
رمز عبور (حداقل 6 کاراکتر انگلیسی باشد) *
تکرار رمز عبور *
نام *
نام خانوادگی *
تلفن همراه *
آدرس *
کد پستی *
محور پیشنهادی جهت داوری
رویکردهای نظری به مقاومت پویا در برابر چالشهای اخلاقی
دین و مقاومت اخلاقی پویا
راهبری اهل بیت(علیهمالسلام) در شرایط مقاومت و دستاوردهای آن برای راهبری مبتنی بر مقاومت در جهان معاصر
نظریه فرهنگی مقاومت پویا
روانشناسی مقاومت پویا
مقاومت پویا و گفتمانهای خانواده در علوم اجتماعی
مقاومت پویا، از منظر فقه و حقوق
نقشهای جنسیتی و مواجهه فعال خانواده با چالشهای اخلاقی و تهدیدات نوپدید
خانواده مقاوم، ارزشهای اخلاقی و تحولات جنسی
خانواده مقاوم و مواجهه پویا با تحولات اقتصادی و پیامدهای اخلاقی آن
گروهها و نهادهای خانواده بنیاد و مواجهه فعال با تهدیدات نوپدید
رویکرد نظام تربیت رسمی به مقاومت پویای خانواده در جهان متحول
رویکرد حکمرانی به مقاومت خانواده در برابر تهدیدات نوپدید
خانواده مقاوم، ارزشهای اخلاقی و جهان متحول، در ادبیات، هنر و رسانه
خانواده مقاوم و پویا، تهدیدها و فرصتهای فضای مجازی وفناوریهای نوظهور
مدیریت شهری، امداد اجتماعی و فرهنگی و خانواده مقاوم
تاریخ اجتماعی و مقاومت پویای خانواده در برابر تحولات اخلاقی در جهان متحول
تجربه نگاری
بازگشت
توضیحات ثبت نام در سایت

تمام فیلدهایی که با علامت * مشخص شده اند بایستی تکمیل شود.

نام کاربری خود را به صورت یک ایمیل فعال ثبت نمائید.

رمز عبور ایمن، رمز عبوری است که شامل حروف، اعداد و علامتها باشد. مانند : Mz6@kP3