واکاوی شکل، جایگاه و نقش خانواده در فیلم‌های ده‌سالة اخیر سینمای ایران
واکاوی شکل، جایگاه و نقش خانواده در فیلم‌های ده‌سالة اخیر سینمای ایران

پژوهشکده زن و خانواده با همکاری مرکز نوآوری و توسعه فناوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار  می کند:

 دومین جلسه از سلسله نشست‌های سینمایی همایش خانوادۀ مقاوم 

«واکاوی شکل، جایگاه و نقش خانواده در فیلم‌های ده‌سالة اخیر سینمای ایران»

 سخنرانان:
علی ژکان (نویسنده و کارگردان سینما) 
اکبر نبوی (منتقد و پژوهشگر سینما)
دکتر محمد نجاری (مدرس دانشگاه و پژوهشگر مطالعات بین‌رشته‌ای علوم انسانی و هنر)

دبیر علمی نشست: دکتر سید وحید نبوی‌زاده نمازی

تاریخ: 1402/08/30
ساعت: 14 الی 16

لینک حضور مجازی در جلسه :
webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-i1d-at3-zji


تهران، بزرگراه کردستان، نبش خیابان آئینه‌وند (۶۴ غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، طبقه ۱-، سالن حکمت


یک شنبه 28 آبان 1402 (8 ماه قبل )