با حضور برخط استاد دانشگاه های امریکا و کانادا در پژوهشکده زن و خانواده: گفتگوی علمی «الهیات تطبیقی و مساله خانواده مقاوم» به زبان انگلیسی برگزار شد
با حضور  برخط استاد دانشگاه های امریکا و کانادا در پژوهشکده زن و خانواده: گفتگوی علمی «الهیات تطبیقی و مساله خانواده مقاوم» به زبان انگلیسی برگزار شد

در این جلسه ابتدا پروفسور ریچاردسون موسس و رئیس موسسه الهیاتی و بین الادیانی Abraham Bridge، متخصص الهیات تطبیقی و استاد دانشگاه های دالاس تگزاس امریکا و تورنتوی کانادا به ارائه سخنرانی درباره برابری زن و مرد در نظام خلقت و کتب مقدس ادیان ابراهیمی یهودیت، مسیحیت و اسلام پرداخت.

پس از سخنرانی پروفسور کورت آندرس ریچاردسون، حاضران  در گفتگو با وی به تبادل نظر درباره موضوعات مختلفی شامل: جایگاه خانواده و وضعیت حقوق زن و خانواده و ارزشهای خانواده در جهان غرب با تمرکز بر امریکا، همجنسگرایی و مداخله عامدانه نظام سرمایه داری و احزاب سیاسی در این جریان ها با هدف کسب سود اقتصادی و یا قدرت سیاسی بیشتر، زنده بودن ارزش های دینی و خانواده در بدنه جوامع غربی در میان افراد متدین، نقش شبکه های مجازی و رسانه ها در گسترش فساد اخلاقی و اضمحلال ارزش های اخلاقی ، دین و سنتی، سخت تر شدن کنترل و تربیت فرزندان در نسل های جدید به نفوذ و سیطره اسباب تفریح و سرگرمی بالاخص موبایل و لپ تاپ، ایجاد فاصله و شکاف عاطفی و ارتباطی میان اعضای خانواده، شکل گیری خانواده های هسته ای و مجمع الجزایری، عدم اختصاص وقت استراحت از طرف اعضای خانواده به همدیگر به دلیل ترجیح دوستان و همسالان به اعضای خانواده و دیگر مباحث مرتبط پرداختند.

گفتنی است با توجه به گستردگی مباحث موجود و توافق اساتید حاضر، مقرر شد این گفتگوها با تمرکز بیشتر بر موضوعات و محورهای همایش بین المللی «خانواده مقاوم: چالش های اخلاقی در جهان متحول» در آینده نزدیک  ادامه یابد.


سه شنبه 07 شهریور 1402 (4 هفته قبل )